Yetişkin Terapisi

Yetişkin Terapisi: İçsel Keşif ve Değişim Yolculuğu

  • Hayatın karmaşıklığı içinde yetişkinlik dönemi, birçok zorluğu ve fırsatı beraberinde getirir. Zihinsel sağlık sorunları, ilişki zorlukları, geçmişten gelen travmalar veya kişisel gelişim hedefleriyle başa çıkmak, destek arayışını beraberinde getirebilir. Sizlere, psikodinamik terapi, şema terapi ve psikodrama ekollerini kullanarak, içsel keşif ve değişim yolculuğunuzda rehberlik etmek için buradayız.

Psikodinamik Terapi: Derinlemesine Anlayış ve Farkındalık

  • Psikodinamik terapi, geçmiş deneyimlerin ve bilinçdışı süreçlerin anlaşılmasını hedefler. Bu terapi formu, insan davranışlarının arkasındaki derin sebepleri keşfetmeye odaklanır. Geçmiş deneyimlerin günümüzdeki etkilerini anlamak ve bu etkilerle başa çıkmanın yollarını bulmak için psikodinamik terapinin güçlü araçları kullanılmaktadır.

Şema Terapi: Duygusal Şemaları Anlama ve Değiştirme

  • Şema terapi, kişinin hayatındaki tekrarlanan kalıpları ve duygusal şemaları anlamak ve değiştirmek için etkili bir terapi yöntemidir. Bu terapi, bireyin temel ihtiyaçlarına dair oluşturulmuş şemaların farkına varılmasını ve sağlıklı alternatiflerin geliştirilmesini amaçlar. Şema terapinin yönergelerini kullanarak bireylerin daha sağlıklı ilişkiler kurmalarına ve daha iyi bir yaşam deneyimlemelerine yardımcı olunur.

Psikodrama: Yaşantısal ve Yaratıcı İfade

  • Psikodrama, grup terapisi veya bireysel terapi süreçlerinde kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde, bireylerin içsel dünyalarını ve duygusal deneyimlerini yaratıcı bir şekilde ifade etmelerine fırsat tanınır. Psikodrama, rol oynama, dramatizasyon ve diğer yaratıcı teknikleri içerir. Psikodrama kullanarak bireylerin içsel konfesyonlarına derinlemesine inmelerine ve alternatif çözümler bulmalarına yardımcı olunur.

  • Eğer kişisel gelişim yolculuğunuzda destek arıyorsanız, sizinle birlikte çalışarak, içsel keşif ve değişim yolculuğunuzu desteklemek için buradayız. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

EMDR Terapisi: Travma Sonrası İyileşme ve Yeniden Yapılandırma

  • Hayatın karmaşıklığında, geçmişte yaşanan travmatik olaylar, zihinsel sağlığı olumsuz yönde etkileyebilir. EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) terapisi, travmatik deneyimlerin etkilerini hafifletmek ve iyileştirmek amacıyla kullanılan etkili bir terapi yöntemidir.

  • EMDR terapisi, kişinin travmatik anılarına odaklanırken, göz hareketleri veya diğer uyarıcılar aracılığıyla beyin aktivitesini düzenleme yöntemini içerir. Bu terapi, travmatik hatıraların duygu yükünü azaltmayı, olumsuz inançları değiştirmeyi ve bireyin yaşamında daha sağlıklı bir denge oluşturmayı hedefler.

  • İçsel keşif ve değişim yolculuğunuzda, EMDR terapisi, geçmişteki travmalarla başa çıkmanızı ve bu deneyimlerin günlük yaşamınıza olan etkilerini anlamanızı sağlamak adına kullanılabilecek güçlü bir araçtır.