Test & Envanterler

CAS (Cognitive Assessment System) Testi:

  • CAS Testi, 5-17 yaş arası çocukların zihinsel yeteneklerini değerlendirmek amacıyla kullanılan bir testtir. İstanbul Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından Türkçe'ye kazandırılmış ve İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından sertifikalı uzmanlar tarafından uygulanmaktadır. CAS Testi, dikkat eksikliği, öğrenme güçlüğü, zihinsel engel, travmatik beyin hasarı, duygusal bozukluklar, üstün zekalı çocuklar ve planlama problemleri gibi durumları değerlendirmek için kullanılabilir.

MOXO Dikkat Testi:

  • MOXO dikkat testi, çocuklar ve yetişkinler için geliştirilmiş ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu tanısına yardımcı olan bir online dikkat ölçme testidir. MOXO, dikkat eksikliği, zamanlama, dürtüsellik ve hiperaktiviteyi objektif olarak ölçmeyi amaçlar.

Frostig Görsel Algı Testi:

  • Frostig Görsel Algı Testi, görsel algı gelişimini değerlendirmek amacıyla kullanılan bir performans testidir. Dr. Marianne Frostig tarafından geliştirilen test, 4-8 yaş arasındaki çocuklarda görsel algı problemlerini saptamak ve derecelendirmek için kullanılır.

Goodenough-Harris - Bir İnsan Çiz Testi:

  • Goodenough-Harris - Bir İnsan Çiz Testi, çocukların zeka yaşını hesaplamak amacıyla kullanılan ve 4-8 yaş arası çocuklara uygulanan bir testtir. Standart zeka testleri kullanılamadığında çocuğun zihinsel yetisine ilişkin bir fikir edinmek için kullanılabilir.

Gelişim Testleri:

  • Okul Olgunluğu Testleri, 5-7 yaş arası çocukların okula hazır olup olmadığını değerlendirmek amacıyla kullanılan bir testtir. Denver Gelişim Testi, 0-6 yaş arasındaki çocuklardaki gelişimsel sorunları tespit etmek için kullanılır. AGTE Ankara Gelişim Envanteri, 0-6 yaş arasındaki çocukların dil gelişimi, zihinsel becerileri, sosyal gelişimi ve özbakım becerilerini değerlendirmek için kullanılır. Gessell Gelişim Figürleri Testi, 2.5-6 yaş arasındaki çocukların görsel algı gelişimini değerlendirmek için kullanılır.